Domov

Bálint Bellosics

1867–1916

Etnolog in pedagog, eden izmed prvih raziskovalcev etnologije Hetésa. Rodil se je v Rédicsu, s starši se je še v otroštvu preselil v Dolnjo Lendavo. Po končanem izobraževanju je bil dodeljen na delovno mesto učitelja v Baji, kasneje je postal ravnatelj Učiteljišča. Bellosics je na Madžarskem ustanovil prvo ljudsko univerzo. Raziskoval je madžarsko materialno in duhovno kulturo, ljudsko kulturo Nemcev v Bački, južnih Slovanov na Madžarskem in prekmurskih Slovencev.