Főoldal

Bellosics Bálint

1867–1916

Etnográfus és pedagógus, Hetés egyik első néprajzi kutatója. Rédicsen született, ám szüleivel még gyermekkorában Alsólendvára költözött. Tanulmányai befejezése után Bajára került, ahol a Bajai Tanítóképző tanára, majd igazgatója lett. Magyarországon ő alapította meg az első népfőiskolát. Kutatta a magyar tárgyi és szellemi néprajzot, a bácskai németek, a magyarországi délszlávok és a muravidéki szlovének népi kultúráját.